Faktory vplývajúce na výkon a zdravie koňa

Ing. Štefan Kredatus

Plesne a ich mykotoxíny sú dôležitými faktormi, ktoré negatívne vplývajú na zdravie a výkon koňa, hlavne v zimnom a jarnom období, kedy dochádza k častým výkyvom teplôt a vlhkosti. Vyskytujú sa všade v prírode a aj stajni. Spôsobujú vážne ochorenia zvierat, pričom ich výskyt v súčasnosti výrazne narastá. Hoci negatívny vplyv toxínov bol známy už v polovici 19. storočia, ich chemické zloženie a toxicita sa začala skúmať pomerne nedávno. Pri rozhovoroch s chovateľmi koní sa často stretávame s konštatovaním, že „ môj kôň má asi nejaký vírus “, poukazujúc na znížený výkon. Hoci príznaky môžu existovať, nie vždy sú spôsobené vírusmi. Znížený výkon koňa, ale i jeho správanie sú často ovplyvnené plesňami a ich toxínmi, ktoré môžu vytvárať i zložité kombinácie s baktériami a vírusmi. Respiračné ochorenia koní veľmi často súvisia s plesňami v krmivách. Kone sú skutočnými atlétmi, kde výkon závisí na dýchacom systéme. Malé množstvo hlienu v dýchacom systéme alebo kašeľ výrazne znižujú výkon i pohodu koňa. Častým respiračným ochorením koní je chronická obštrukčná choroba pľúc (COPD). Je to alergické ochorenie, podobné astme u ľudí. Spóry plesní, nachádzajúce sa v krmive, podstielke, prachu, sene, tráve sú jeho najčastejšou príčinou, pričom spôsobujú zápal, dráždenie priedušiek a dýchavičnosť koňa. Plesňami kontaminované krmivo, podstielka, ale i prach sú veľakrát primárnym zdrojom alergií.

Tromi hlavnými hubami produkujúcimi toxíny sú rody:

  • Aspergillus,
  • Fusarium, 
  • Penicillium.

Aflatoxíny produkované určitými Aspergillus spp. sú pečeňové toxíny, pričom sú karcinogénne. Vyskytujú sa hlavne v obilí. Toxíny produkované hubou Aspergillus fumigatus negatívne ovplyvňujú zdravotný stav koňa v súvislosti s COPD. Vyskytujú sa hlavne na vlhkom sene. Fusarium spp. produkujú toxíny fumonisim a zearalenenon. Negatívne ovplyvňujú zdravotný stav a reprodukciu. Hlavnými zdrojmi plesní a následne toxínov sú u koní krmivo a podstielka. Časté výkyvy počasia, vlhko a chlad napomáhajú ich rastu. Je všeobecne známe, že zvýšenie vlhkosti krmiva a podstielky nad 11% vedie k enormnému nárastu plesní a toxínov. Toxíny  sú nielenže primárnym zdrojom ochorení, ale tiež znižujú odozvu antibiotík a vakcín. U koní postihnutých fungal/mykotoxínovou infekciou sa prejavuje znížený výkon, poruchy reprodukcie, únava, trvale vysoký obsah bilirubínu, nízka hladina globulínov, gastritídy, anémia, zvýšenie svalových enzýmov, výrazné zníženie imunity a náchylnosť na sekundárne ochorenia. Najlepšou prevenciou pred negatívnym vplyvom toxínov sú žiadne toxíny, čo je v praxi prakticky nemožné. Pre zníženie toxínov v krmive je dôležitý hlavne termín zberu (počasie), pozberová úprava obilia (pH), vhodné konzervanty pri objemovom krmive, aby sa plesne pri uskladnenom krmive nemnožili. Pri zvýšenom obsahu toxínov v krmive je vhodné použiť adsorbent toxínov v kombinácii s antioxidantmi, ktoré zvyšujú imunitu a redukciu voľných radikálov. Ďalším fatorom vplývajúcim na zdravie a výkon koňa je oxidačný stres. Antioxidačný status predstavuje vzťah medzi antioxidačným systémom a prooxidantami (voľné radikály a reaktívne formy kyslíka (ROS)). Tento vzťah je dynamický, ale pri strese, zvýšenej záťaži narastá tvorba prooxidantov, pričom dochádza k oxidačnému stresu. Tento má za následok u koní skorú únavu, poškodenie svalových tkanív, artritídy, zápaly tráviaceho systému a astmu (Halliwell, 1994). Pri vytrvalostných pretekoch je pre antioxidačný status charakteristická znížená hladina vitamínu C, E a glutationu v plazme (antioxidanty) a nárast AST a CK, ktoré poukazujú na poškodenie svalového tkaniva (Hargreaves et al., 2002). 

Hlavnými antioxidatami vo výžive koní sú:

  • vitamín E,
  • vitamín C,
  • Zn, Mn, Cu, Fe a Se.

Vitamín E predstavuje skupinu známu ako tokoferoly, pričom biologicky najaktívnejší je α-tokoferol. Rastlinné oleje sú najbohatšie na prirodzený vitamín E. Typ tokoferolu a jeho obsah je v rôznych druhoch rastlinných olejov odlišný (tab. č. 1).

Tabuľka č. 1 Obsah vitamínu E ( suma tokoferolov), α-tokoferolu, γ-tokoferolu v olejoch (mg/100 g oleja)

Olej alebo tuk

α-tokoferol

γ-tokoferol

Vitamín E

Bravčová masť

1,2

0,7

1,9

Olivový olej

7,94

 

7,94

Snečnicový olej

48,7

5,1

53,8

Repkový olej

25,82

30,01

55,83

Sójový olej

11,28

50,76

62,04

            

Hladina vitamínu E v tukoch pozitívne koreluje s polynenasýtenými mastnými kyselinami (PUFA). U koní je účinnosť prirodzenej formy vitamínu E vyššia v porovnaní so syntetickou formou. S pridávaním tukov vo výžive koní je nutné navyšovať vitamin E, pretože pri ich spaľovaní vznikajú vo vyššej miere voľné radikály, ktoré je nutné eliminovať. Napríklad u sójového oleja je to 180 mg α-tokoferolu na 100 g oleja (Vitec,1987). Zistilo sa, že vitamín C zosilňuje účinky vitamínu E, ktoré boli znížené radikálmi tokoperoxylu a obnovuje jeho činnosť (Chan, 1993). Za normálnych podmienok, kone majú schopnosť syntetizovať dostatok askorbátu, ale jeho dopyt rastie pri strese a zvýšenom výkone. Prídavok vitamínu C v množstve 20 g na deň, zlepšuje hlavne u starších koní účinnosť vakcín a odozvu na antibiotika (Ralston,1999). Jeho nadbytok má však u koní prooxidačné vlastnosti t.j.stimuluje tvorbu voľných radikálov, hlavne pri nadbytku železa, ktoré sa nedokáže naviazať na transferín (Halliwell, 1994). Dôležitú úloho v antioxidačnom procese pri tvorbe antioxidačných enzýmov mikroelementy. Pre tvorbu superoxid dismutázy sú to Cu, Mn, Zn, katalázy Fe, glutation peroxidázy Se. Vo výžive koní je vhodné pridávať tieto mikroelementy v chelátovej forme, pretože na rozdiel od anorganickej formy i pri niekoľkonásobnej vyššej dávke nie sú toxické. Dokážu sa zabudovať do tkanív, odkiaľ sa podľa potreby uvoľnujú (pohotovostná rezerva). Štúdie ukázali, že oxidačný stres bol pozorovaný počas vytrvalostných a intenzívnych výkonoch koňa, pričom ho ovplyvňuje okolitá teplota. Doplnenie antioxidantov vo výžive koní znižuje  oxidačný stres a poškodenie svalových buniek, a zvyšuje antioxidačný status.  Avšak doplnenie nad rámec odporúčanej hladiny môže narušiť absorpciu ostatných živín.