Hnačka teliat na mliečnej výžive

MVDr. Martin Fabiš

V súčastnosti má už väčšina chovateľov ustajenenie novoredených teliat až do ostavu, čo výrazne eliminuje respiračné problémy v období ich mliečneho odchovu (pri predpoklade pôrodu v suchej a čistej podstielke, správnom ošetrení pupku a suchej a čistej podstielky v individuálnych boxoch).

Problémom v tomto období však naďalej dominujú hnačky teliat. Hnačka môže byť infekčného, ale aj neinfekčného pôvodu, prípadne ich kombinácia. Neriešená hnačka neinfekčného pôvodu totiž vytvára priestor pre jednoduché uchytenie sa patogénov a môže sa v krátkom čase zmeniť na hnačku infekčnú, ktorej pôvodcami môžu byť baktérie, vírusy alebo protozoá v podobe kokcídií. Patogény sa rozmnožujú v črevách veľmi rýchlo najmä vďaka laktóze, ktorá sa pri sprvoti neinfekčnej hnačke dostáva zo žalúdka nestrávená do čreva. Otázkou je, čo spôsobuje hnačky neinfekčného pôvodu, ktoré sa vyskytujú častejšie, ako hnačky infekčnej povahy. Za jednu z hlavných príčin je považovaný stres. Organizmus teľaťa reaguje na stres zníženou tvorbou HCl v žalúdku, čo znižuje schopnosť jedinca efektívne tráviť v žalúdku prítomné mlieko alebo mliečnu náhradku. Nedostatočne natrávená "žatina" sa tak dostáva do čreva, kde následne proces jej ďalšieho trávenia nie je možné dokončiť, čoho konečným výsledkom je zvýšenie motility črevnej steny, zrýchlené vyprázdňovanie obsahu čreva, teda hnačka. Stres môže byť spôsobený presunmi zvierat, nepravidelným napájaním, častými zmenami koncentrácie nápoja či zmenou typu mliečnej náhradky alebo jej nesprávnym rozmiešaním, ako aj nevhodnou teplotou mliečneho nápoja. Stresujúco môže pôsobiť aj prostredie, v ktorom sa teľa nachádza. V tomo kontexte to môžu byť prudké zmeny počasia, prílišná vlhkosť a dážď, abnormálne sucho či dokonca zmena ošetrovateľov a hygienických štandardov k horšiemu (čistota napájacích vedierok prípadne aj cumľov, zvyšky mlieka v napájacej vode, prítomnosť dažďovej vody, a  pod.). Všetky tieto faktory sú schopné vyvolať hnačku teľaťa, oslabiť tým jeho imunitu a narušiť jeho normálny vývoj. Rovnako tak môžu spôsobiť pri neriešení takejto hnačky rozmnoženie patogénov a rozvoj črevnej infekcie. Tak či onak, výsledkom neriešenej hnačky je často teľa s progredujucím stupňom dehydratácie a takisto metabolickej acidózy, ktorých kombinácia je život ohrozujúca a nezriedka končí smrťou teľaťa, a to aj napriek terapii, kotrá je založená na rehydratácii a často aj aplikácii antibiotík. Vzhľadom na to, že prevažná väčšina hnačiek je primárne neinfekčnej povahy, je aplikácia antibiotík častokrát nič neriešacim a zbytočným krokom, ktorý práve naopak môže vyvolať dismikróbiu tráviaceho traktu alebo pri nedodržaní doby podávania aj rezistenciu patogénov na dané antibiotikum, čo je veľký problém do budúcnosti chovu. Je nutné mať na zreteli, že antibiotiká sú účinné len pri riešení hnačiek bakteriálneho pôvodu.

Aké má chovateľ teda možnosti v boji proti hnačke? Riešeniu hnačiek by mali dominovať dva hlavné prístupy aplikované paralelne. Individuálnym prístupom pri výskyte individuálnych hnačiek a, samozrejme, preventívny prístup vedúci k minimalizácii problému na skupinovej či stádovej úrovni. Dôležitým faktorom je včasné odhalenie zmeny konzistencie trusu a včasné zakročnenie. Následný krok spočíva v eliminácii potenciálnych rizík/dôsledkov, ktoré hnačka postihnutému zvieraťu prináša. Ide o stratu elektrolytov a tektín. Podávanie tekutiny samotnej nespomalí zvýšenú motilitu čreva, a teda nerieši hnačku samotnú. Z toho dôvodu nestačí  len dodávať tekutiny (formou rehydratačných roztokov), rovnako dôležité je však aj minimalizovať nadmerné straty týchto tekutín-tzn. spomaliť alebo zastaviť zrýchlené vyprázdňovanie čreva. Vzhľadom na rýchlu pasáž nedobre strávenej "žatiny", ktorá vo svojej podstate neslúži ako vhodný zdroj živín pre organizmus, je namieste dodať teľaťu rýchly a dobre stráviteľný zdroj energie a NL, vitamínov a minerálov, resp. elektrolytov na podporu efektívneho fungovaniu imunity, zrýchlenia regenerácie organizmu a obnovenia elektrolytovej  a minerálnej rovnováhy. Čo najrýchlejšou nápravou disbalancie vnútorného prostredia organizmu teliatka spôsobenej hnačkou sa predíde spomaleniu rastu a negatívnemu ovplyvneniu rozvoja tráviacej sústavy. Z uvedeného vyplýva, že riešenie hnačiek je komplexný problém a nároky na jej efektívne zvládnutie sú vysoké. V tomto kontexte slovenský chovateľ či veterinárny lekár má k dispozícii pomerne veľké množstvo produktov určených na použitie pri hnačkách teliat. V zásade ich možno rozdeliť na výživové doplnky a dietetické krmivá, resp. liečivá. Cieľom tohto príspevku je upozorniť na nový výživový doplnok určený na prevenciu výskytu hnačiek teliat, resp. k potláčaniu už existujúcich hnačiek teliat. Keď hovoríme o výživových doplnkoch alebo dietetických krmivách, ktoré sú na slovenskom trhu, tieto svojim zložením slúžia predovšetkcým k rehydratácii organizmu. Zvyčajne sú dopĺňané vitamínmi, minerálnymi látkami a elektrolytmi rôzneho kvantitatívneho a kvalitatívneho zloženia a obsahu. Niektoré sú obohatené o energetické látky, prípadne adstringentne pôsobiace substancie utišujúce podraždené sliznice tráviaceho aparátu. Firma SIGI Trade v súčasnosti uvádza na domáci trh nový produkt určený na riešenie hnačiek teliat. Chovateľom ponúka komplexný produkt, ktorý slúži na rehydratáciu organizmu, obsahuje potrebné elektrolyty, dodáva rýchlu a dobre stráviteľnú energiu a proteíny pre efektívne zabezpečenie výživy v priebehu hnačky; obsahuje substancie, ktoré spomaľujú črevnú motilitu, vyväzujú toxíny a patogény z čreva a chránia črevnú sliznicu. V neposlednom rade obsahuje vitamíny a minerály pre posilnenie imunity a regenerácie organizmu. Ide o produkt, ktorý je možné pridať do mlieka a mliečnej náhradky alebo do vody. Rozhodnutie, či podať produkt do vody alebo mlieka/mliečnej náhradky závisí od štádia hnačky. Dávka produktu je tiež variabilná a odráža jednak cieľ chovateľa (prevencia alebo úprava prebiehajúcej hnačky) a stupeň/závažnosť hnačky. Produkt nesie označenie Pectolit Plus. Pectolit Plus je overený praxou na farmách v rôznych krajinách sveta a vďaka firme SIGI Trade už aj na Slovensku. Chovatelia ho využívajú pri riešení individuálnych hnačiek ale zároveň aj preventívne. Napríklad očakavaných presunoch teliat, či zmene mlieka alebo prechode z kolostrálnej výživy na mliečnu náhradku, resp. natívne (aj okyslené) mlieko. Preventívne podávanie nepriamo prispieva k zvyšovaniu denných prírastkov, keďže Pectolit Plus pôsobí proti hnačke, čo vedie k efektívnejšiemu tráveniu a resorpcii živín v čreve. Pectoli Plus chuťovo výrazne zatraktívňuje mliečny nápoj, čo vediek vyššej žravosti. V nasledujúcej časti uvádzame niekoľko príkladov používania Pectolit Plus na slovenských popredných farmách a vyjadrenia manažérov, ktorí už majú s používaním Pectolit Plus pozitívne skúsenosti. Osloveným sme položili otázku: "Ako hodnotíte Pectolit Plus?"

Ing. Ľubomír Hosťovecký, vedúci farmy dojníc Žikava, Národný žrebčín Topoľčianky, počet dojníc 130: "Pectolit Plus aplikujeme rozmiešaný v mlieku pri spozorovaní zmeny konzistencie výkalov teľaťa a takisto pri rozvinutej hnačke. Teľatá ho ochotne prijímajú a pozitívny výsledok pozorujeme často už po prvej dávke Pectolit Plus. Používanie antibiotík pri riešení hnačiek teliat sa v našom chove značne obmedzilo."

Prikládom preventívneho používania Pectolit Plus je farma Čab DEVIO Nové Sady, kde sa hnačky teliat vyskytovali takmer výlučne spojené s presunom teliat v rámci farmy a príchodom teliat z druhej farmy. Ing. Vladimír Tylka, vedúci farmy dojníc v Čabe, PD DEVIO Nové Sady, celkový počet dojníc 860: "Pectolit Plus používame preventívne jeho nasadením 3-4 dni pred očakávanými  presunmi zvierat. Po nasadení Pectolit Plus rozmiešaným v mlieku sa hnačky takmer úplne eliminovali. Výhodou preventívneho použitia, keď sa používa len štvrtinová dávka oproti terapeutickej vidím v predchádzaní negatívneho vplyvu hnačky na prírastky teliat. Po eliminácii hnačiek spojených s presunmi na našej farme sa totiž prírastky ž.hm teliat zvýšili v porovnaní s obdobím s výskytom hnačiek a rovnako tak výrazne pokleslo používanie antibiotík v liečbe hnačiek teliat."

Tomáš Močáry, vedúci farmy dojníc Ľubeľa, Agro-Racio, s.r.o. Liptovský Mikuláš, počet dojníc 570: "Pectolit Plus nám výrazne pomáha pri prechode z kŕmenia teliat mledzivom na mliečnu náhradku. Jeho zaradením sa prechod stal absolútne plynulým a bezproblémovým z hľadiska eliminácie hnačiek, ktoré sa v tejto fáze kŕmenia občas objavovali. Produkt je výborný aj pri riešení akútnych hnačkových problémov, kde sa jeho účinky objavia veľmi rýchlo. Zaradením Pectoli Plus teľatám na mliečnej výžive sme výrazne znížili, častokrát zjavne zbytočné, používanie liečiv (antiobotiká a rehydratačné roztoky)."

Ing. Miroslav Svetík, vedúci farmy dojníc v Močenku, PD Močenok, počet dojníc 540: "Petolit Plus je produkt s rýchlym účinkom proti hnačke; vzhľadom k tomu, že neobsahuje antibiotiká, je šetrný voči črevu a črevnej mikroflóre. Ako sme ho zaradili zaznamenávame zníženú spotrebu antibiotík používaných pri liečbe hnačiek teliat."

Uvedené vyjadrenia dokladajú výraznú efektivitu a komplexnosť účinku Pectoli Plus na zdravie teliat. Zastavenie hnačky, celková podpora organizmu spolu s vychytávaním toxínov a patogénov vyskytujúcich sa v čreve činia z Pectoli Plus mimoriadne účinky nástroj v boji proti hnačkám teliat na mliečnej výžive.