SIGI Trade, s.r.o. je certifikovaným poskytovateľom Cow Signals a Feeding Signals kurzov

Vo februári sa zástupca firmy SIGI Trade, s.r.o. zúčastnil školenia Cow Signals training company na tému Cow Signals a Feeding Signals, ktoré úspešne zavŕšil získaním certifikovaného titulu Cow Signals and Feeding Signals master, ktoré ho oprávňuje poskytovať informácie v danej problematike v podobe kurzov alebo prezentácii pre širokú odbornú verejnosť. SIGI Trade, s.r.o. sa tak začlenil medzi popredné spoločnosti disponujúce najmodernejšími informáciami o témach výživy a welfare hovädzieho dobytka s ohľadom na čo najefetkívnejšieho získavanie mlieka. Tieto informácie budú prezentované na seminároch a vzdelávacích akciách organizovaných firmou SIGI Trade, s.r.o. a takisto v praxi na konkrétnych chovoch pre zlepšenie ekonomiky chovateľov. V prípade akéhokoľvek záujmu o túto problematiku neváhajte kontaktovať zástupcov firmy SIGI Trade, s.r.o.