Acidomix

Mikrogranulované kŕmne okyselovadlo na báze kyseliny mravčej

Používa sa ako okyselovadlo so silným antimikrobiálnym účinkom, ktorý ovplyňuje hygienu krmiva a redukuje riziko potenciálneho príjmu mikrooorganizmov prostredníctvom krmiva.

Dávkovanie a aplikácia:

  • prasiatka 0,5 až 1 %
  • výkrmové ošípané 0,4 až 0,8 %
  • prasnice 1 %
  • brojlery 0,4 až 0,6 %
  • plemenná hydina 0,4 až 0,8 %

Balenie:

25 kg