HD - EKO produkty

Minerálne kŕmne zmesi a minerálno-vitamínové lizy sú určené do ekologického poľnohospodárstva pre mäsový a mliečny typ hovädzieho dobytka pre všetky fázy laktácie a suchostojné obdobie a takisto pre mladý dobytok a ovce. Produkty sú schválené a certifikované Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave.

EKO minerálne zmesi pre hovädzí dobytok

Široká škála minerálnych zmesí pre hovädzí dobytok mäsového a mliečneho typu dobytka. Produkty sú špecifikované podľa rastovej kategórie pre mladý dobytka a dospelý dobytok a podľa fázy laktácie pre laktujúce kravy, suchostojné obdobie a bližšie špecifikovanú prípravu na pôrod. V každej kategórií je prítomných niekoľko variánt premixov podľa minerálneho zloženia.

EKO minerálne lizy pre hovädzí dobytok a ovce

Lizy sú minerálne doplnkové krmivo suplementujúce makro a mikroprvky pripravené podľa druhových nárokov v bežných i kritických obdobiach života veľkých a malých prežúvavcov.

EKO Liz Štandard - obsahuje minerály a vitamíny potrebné pre úspešné zabrezávanie, rozvoj a pokračovanie gravidity.

EKO Liz Pastva - je vhodným doplnkom pre kravy na pastve; prispieva k saturácii organizmu minerálmi a vitamínmi a pozitívne tak ovplyvňuje zdravotný stav (odolnosť voči mastitídam a iným infekciám, kvalita paznechtov) a produkčné ukazovatele.

EKO Liz Repro - je určený pre všetky kategórie dobytka; obsahuje minerály a vitamíny potrebné pre úspešné zabrezávanie, rozvoj a pokračovanie gravidity.

EKO Liz Ovce - určený pre doplnenie kŕmnej dávky.