Silážne inokulanty

Josilac classic

20.03.2014 11:27
Biologické silážne aditívum pre získavanie krmiva vysokej kvality Výberový produkt pre najlepšiu siláž Rozsah použiteľnosti: Lucerkové a ďatelinové trávy. Zloženie: Obsahuje baktérie produkujúce kyselinu mliečnu, enzýmy a xylanázu. Popis: Homofermentatívne baktérie podukujúce kyselinu mliečnu...

Josilac combi

20.03.2014 13:50
Všestranné biologické silážne aditívum pre získavanie krmiva vysokej kvality Rozsah použiteľnosti: Kukuričná siláž, CCM, trávy, zelené krmivo s vyšším obsahom sušiny a siláže určené pre bioplynové stanice. Zloženie: Obsahuje baktérie produkujúce kyselinu mliečnu. Popis: Homofermentatívne baktérie...

Josilac ferm

20.03.2014 14:26
Biologické silážne aditívum pre získavanie krvima vysokej kvality Vylepšená aeróbna stabilita! Rozsah použiteľnosti: CCM, kukuričná siláž a siláže určené pre bioplynové stanice. Zloženie: Obsahuje baktérie produkujúce kyselinu mliečnu. Popis: Homofermentatívne baktérie produkujúce kyselinu mliečnu...

Josilac grass

20.03.2014 13:08
Biologické silážne aditívum určené k získaniu krmiva vysokej kvality Špecialista pre zelené krmivo Rozsah použiteľnosti: Ďatelinové trávy. Zloženie: Obsahuje baktérie produkujúce kyselinu mliečnu. Popis: Homofermentatívne baktérie produkujúce kyselinu mliečnu (Enterococcus faecium, Lactobacillu...