Silážne inokulanty

Josilac classic

Biologické silážne aditívum pre získavanie krmiva vysokej kvality Výberový produkt pre najlepšiu siláž Rozsah použiteľnosti: Lucerkové a ďatelinové trávy. Zloženie: Obsahuje baktérie produkujúce kyselinu mliečnu, enzýmy a xylanázu. Popis: Homofermentatívne baktérie podukujúce kyselinu mliečnu...
Celý článok

Josilac combi

Všestranné biologické silážne aditívum pre získavanie krmiva vysokej kvality Rozsah použiteľnosti: Kukuričná siláž, CCM, trávy, zelené krmivo s vyšším obsahom sušiny a siláže určené pre bioplynové stanice. Zloženie: Obsahuje baktérie produkujúce kyselinu mliečnu. Popis: Homofermentatívne baktérie...
Celý článok

Josilac ferm

Biologické silážne aditívum pre získavanie krvima vysokej kvality Vylepšená aeróbna stabilita! Rozsah použiteľnosti: CCM, kukuričná siláž a siláže určené pre bioplynové stanice. Zloženie: Obsahuje baktérie produkujúce kyselinu mliečnu. Popis: Homofermentatívne baktérie produkujúce kyselinu mliečnu...
Celý článok

Josilac grass

Biologické silážne aditívum určené k získaniu krmiva vysokej kvality Špecialista pre zelené krmivo Rozsah použiteľnosti: Ďatelinové trávy. Zloženie: Obsahuje baktérie produkujúce kyselinu mliečnu. Popis: Homofermentatívne baktérie produkujúce kyselinu mliečnu (Enterococcus faecium, Lactobacillu...
Celý článok