Josilac classic

Biologické silážne aditívum pre získavanie krmiva vysokej kvality

Výberový produkt pre najlepšiu siláž

Rozsah použiteľnosti:

Lucerkové a ďatelinové trávy.

Zloženie:

Obsahuje baktérie produkujúce kyselinu mliečnu, enzýmy a xylanázu.

Popis:

Homofermentatívne baktérie podukujúce kyselinu mliečnu (Enterococcus faecium, Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici) najprv stimulujú rýchlu a intenzívnu fermentáciu, čo rapídne znižuje pH. Kombinácia niekoľkých kmeňov baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu, ktoré vykazujú aktivitu pri rôznych podmienkach, zabezpečujú účinný a široký rozsah optimálnej aktivity. Toto spoľahlivo zabezpečuje omnoho lepšiu fermentáciu. Pediococcus acidilactici začína veľmi rýchlo produkovať kyselinu mliečnu a navyše Lactobacillus plantarum preukazuje svoju schopnosť ďalej znižovať pH pre optimalizovaný výsledok fermentácie. Enzýmy - pridané na podporu fermentácie - rozpúšťajú ďalšie rastlinné cukry a zásabujú baktérie produkujúce laktát cenným substrátom pre fermentáciu a natrávujú krmivo. Bezpečný fermentačný proces je tým pádom zabezpečený aj za ťažkých podmienok (vlhké počasie, nízka koncentrácia cukru, vysoká kapacita pufrov).

Štandardná aplikácia:

  • rozpustiť obsah jedného balenia (150 g) v 0,5 litroch nechlórovanej vody pri súčastnom trepaní alebo razantnom miešaní
  • následne zmiešať s minimálne 10 l vody (0,4 l výslednej zmesi/t siláže) alebo maximálne s 50 l vody (2 l výslednej zmesi/t siláže)
  • roztok je určený k okamžitému použitiu a mal by byť spotrebovaný do 48 hodín od prípravy
  • odporučený rozsah sušiny je 20 až 40 % DM

Dávkovanie:

6 g Josilac classic na tonu čerstvého objemového krmiva. Jedno balenie (150 g) postačuje na ošetrenie 25 ton čerstvého objemového krmiva.

Výhody Josilac classic:

  • nízke straty pri fermentácii kvôli kontrolovanému a rýchlemu fermentačnému procesu
  • vysoká nutirčná hodnota kvôli optimálnej a rýchlej transformácii cukrov na fermentované kyseliny (množstvo kyseliny mliečnej, málo octovej, žiadna kyselina maslová)
  • vyšší príjem kmiva kvôli lepšej chuti siláže
  • vyšší skutočný obsah proteínu kvôli zredukovanej degradácii proteínu
  • väčší potenciál k väčšiemu nádoju z vlastného objemového krmiva
  • je potrebných menej koncetrátov a bielkovinových krmív, čo umožňuje znižovať náklady na kŕmenie