Aktuality

EuroTier

09.12.2016 14:43
SIGI Trade šíri dobré meno Slovenska v zahraničíOd vzniku samostatnej Slovenskej republiky je jednou z najdiskutovanejších tém šírenie pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí. To, na čo sa často peniaze daňových poplatníkov dokážu lacnejšie urobiť nielen naši úspešní športovci (v poslednom...

Rozšírená ponuka EKO produktov

07.10.2014 10:35
SIGI Trade, s.r.o. ponúka rozšírenú škálu špičkových minerálnych zmesí a produktov do ekologického poľnohospodárstva pre hovädzí dobytok a ovce. Všetky produkty sú certifikované Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ÚKSUP), ktorý príslušné produkty schvaľuje a...

Praktická škola manažmentu HD - kurz zootechnikov

29.07.2014 18:26
V predposledný májový deň sa uskutočnilo štvrté stretnutie pravidelnej každoročnej školy zootechnického manažmentu organizovanej firmou SIGI Trade, s.r.o. Tohtoročná škola manažmentu bola rozdelená na štyri stretnutia, kde sa postupne rozoberala problematika prevencie produkčných...

SIGI Trade, s.r.o. je certifikovaným poskytovateľom Cow Signals a Feeding Signals kurzov

29.07.2014 18:13
Vo februári sa zástupca firmy SIGI Trade, s.r.o. zúčastnil školenia Cow Signals training company na tému Cow Signals a Feeding Signals, ktoré úspešne zavŕšil získaním certifikovaného titulu Cow Signals and Feeding Signals master, ktoré ho oprávňuje poskytovať informácie v danej problematike v...

SIGI Trade, s.r.o. pracuje s analyzátorom krmív AgriNIR ™

12.07.2011 11:37
AgriNIR ™ je prenosný NIR analyzátor pre krmoviny a obilie, ktorým sa určuje percento vlhkosti (sušiny), škrob, hrubý proteín, ADF, NDF, Ash a tuky rastlinného materiálu sú analyzované v niekoľkých sekundách.       Prenosný analyzátor AgriNIR ™ je založený na analýze...