EuroTier

SIGI Trade šíri dobré meno Slovenska v zahraničí


Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky je jednou z najdiskutovanejších tém šírenie pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí. To, na čo sa často peniaze daňových poplatníkov dokážu lacnejšie urobiť nielen naši úspešní športovci (v poslednom čase najmä Matej Tóth, Peter Sagan a Dominika Cibulková), ale aj slovenské firmy, ponúkajúce svoje kvalitné produkty na náročných európskych a svetových trhoch. Jednou z nich je aj SIGI Trade, ktorá svoju cestu smelého zajka do sveta "odpálila" na tohtoročnej hanoverskej výstave EuroTier.

Ing. Jozef Siget, PhD.

Konateľ a majiteľ spoločnosti

Počas mojej 20­ročnej praxe v oblasti výživy hovädzieho dobytka som viackrát navštívil najväčšiu svetovú výstavu EuroTier. Za posledných 10 rokov od založenia našej jedinej slovenskej firmy som sa stále pohrával s myšlienkou, že raz na tejto výstave budeme ako aktívny účastníci. Som veľmi hrdý, že práve v roku 10. výročia sa SIGI Trade podarilo aktívne a veľmi úspešne reprezentovať našu krásnu Slovenskú krajinu. Na jednej strane vyjadrujem hrdosť na mojich ľudí vo firme, ktorí sú naše najväčšie bohatstvo, ale zároveň som veľmi smutný, že sme vystavovali len 3 firmy zo Slovenska. Bolo pre mňa veľkou satisfakciou, keď som počas výstavy videl mojich kolegov ako veľmi ľudsky, priateľsky, ale zároveň vysoko
profesionálne zvládali všetky obchodné rokovania. Bol som nad očakávania milo
prekvapený, aký veľký záujem bol o slovenskú firmu, ako aj naše produkty
od Karibiku cez Európu až po ďaleký Východ. Po výstave dostávam najčastejšiu
otázku. Oplatilo sa Vám to? Moja odpoveď je jednoznačne ÁNO!!! Podnikatelia to
najčastejšie hodnotia len cez euro. Samozrejme, že aj hlavná myšlienka SIGI
Trade bolo dostať sa do povedomia a následne do biznisu vo svete.

Už teraz viem povedať jedno:

SIGI Trade sa nemá za čo hanbiť, nakoľko sme vzorne reprezentovali Slovensko. Veľmi pozitívne hodnotili našu účasť na EuroTier slovenskí chovatelia, ktorí nás navštívili vo veľkom počte. Za veľmi krátky čas rozbiehame obchody v Írsku, Nemecku a Poľsku. Opäť sa naplnili slová môjho deda: "Keď synko budeš poctivo podľa Boha pravdy robiť svoju prácu, postupne sa tehličky ukladajú a stavba sa dostavia". Mal veľkú pravdu, aj čo sa týka zahraničného obchodu.

 

Ing. Jozef Beľa

Výrobný riaditeľ

EuroTier ako najväčšia poľnohospodárska výstava svojho
druhu na svete dáva možnosť firme prezentovať sa na medzinárodnej
a svetovej úrovni. Kontakt s novými ľuďmi a komunikácia
s nimi v priestoroch výstavy mne osobne dali nový náhľad na samého
seba, našu firmu, kolegov, priateľov a potenciálnych nových zákazníkov.
Pre mňa bolo všetko nové s pohľadu nie len hosťa, ale po prvýkrát aj
z pohľadu vystavovateľa. Kde je svet teraz, najnovšie trendy
a orientácia v sektore je to, čo EuroTier ponúka každému podľa chuti
len si vybrať a vedieť čo, ako a kam nasmerovať ten správny produkt
ktorý prinesie benefit pre nás a našu firmu. EuroTier prináša množstvo
inšpirácií nielen osobných, kde osobne "vychováva" ale ukazuje, že aj my si môžeme
ukrojiť z toho obrovského koláča a dáva šancu presadiť sa
v silnej konkurencii aj v medzinárodnom meradle. Veď ten čo nič
neurobí ani nič nepokazí.

 

MVDr. Martin Fabiš, MBA

Poradca pre produkčné
zdravie zvierat

EuroTier je v súčasnosti najvýznamnejšia svetová výstava
tematicky zameraná na živočíšnu výrobu. 
Usporadúva ju DLG (Nemecká poľnohospodárska spoločnosť)
v dvojročnom cykle na výstavisku s celkovou plochou 24 0000 m2 v
meste Hanover v novembrovom termíne. Prvý ročník bol v roku 1993;
odvtedy neustále sa zvyšujúci počet vystavovateľov a návštevníkov
z rôznych krajín sveta dokumentuje medzinárodný význam tejto výstavy.
Výrazný medziročný nárast sa zaznamenáva najmä od roku 2008 (120 000
návštevníkov a 1 700 vystavovateľov) až po súčasnosť. Aktuálne
v tomto roku (EuroTier 15.­18. november 2016)  výstava zaznamenala 163 000 návštevníkov
z viac než 100 krajín sveta (z toho 36 000 zo zahraničia) a 2 629
vystavovateľov z 58 krajín sveta, čo je doterajší rekord v oboch
smeroch. Táto skutočnosť odráža neustále sa zvyšujúci záujem jednotlivcov
a firiem, ale aj inštitúcií z krajín celého sveta o živočíšnu
výrobu. Tento celosvetový trend je pochopiteľný. Stúpajúci počet obyvateľov
našej planéty každodenne vytvára nesmierny tlak na výrobu potravín. Hodnota potravín
kvôli zvyšujúcemu sa globálnemu dopytu neustále stúpa. Producenti
a krajiny, ktoré v tomto kontexte sú a budú schopní potraviny vyrábať
a dodávať majú vyhraté. Trh s autami, technikou a podobnými produktmi
sa nasýti, jesť však treba každý deň. To je markantný rozdiel. Už spomínaná
rekordná účasť na tohoročnej výstave v Hanoveri naznačuje, že túto
skutočnosť si uvedomuje stále viac ľudí po celom svete. S hrdosťou môžeme
oznámiť, že tento rok sa výstavy aktívne zúčastnila aj slovenská firma SIGI
Trade, s.r.o., s vlastným stánkom umiestneným v hale č.20, zameranej
na výživu hospodárskych zvierat; SIGI Trade (v tomto roku 10 rokov na
slovenskom trhu) vystavovalo svoje produkty využívané vo výžive dojníc
a farmových chovoch diviny (daniel, muflón); v priebehu 4 výstavných dní
stánok firmy SIGI Trade navštívilo mnoho záujemcov, ktorí zbierali informácie
o firme a ponúkaných produktoch. Diskusie s niektorými z nich sa
dotkli aj aktuálneho stavu sektoru produkcie mlieka v domovských krajinách
a s tým spojenými problémami. Zatiaľ čo prvé dni medzi návštevníkmi
nášho stánku výrazne prevažovali zástupcovia výrobných a distribučných
firiem, v posledný deň to boli prevažne domáci  farmári, ktorí zaplavili výstavisko
a sondovali ponúkané produkty jednotlivých firiem.

Charakteristickým rysom výstavy sú sprievodné eventy,
akými sú prednášky a diskusné fóra odborníkov zamerané na aktuálne témy
v rôznych oblastiach poľnohospodárstva.

Z pohľadu firmy SIGI Trade výstava bola vynikajúcou
platformou stretnutí s predstaviteľmi, resp. zástupcami podobných firiem
z rôznych častí sveta vrátane dodávateľských, s ktorými SIGI Trade má
dlhoročnú spoluprácu, ako aj s novými potenciálnymi
dodávateľsko­odberateľskými zahraničnými partnermi.

 

Ing. Adriana Hubová

Poradca v oblasti
výživy zvierat

EuroTier je popredný svetový veľtrh zameraný na chov
zvierat a chov hospodárskych zvierat. Vystavovatelia prezentovali svoje
novinky v oblasti chovu hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny.  K tomu treba pripočítať ponuku pre
akvakultúru. EuroTier sprevádzal rozsiahly program fór a podujatí  na stanovené témy. Aj týmto spôsobom
poskytol  príležitosť osloviť
potenciálnych zákazníkov a odbornú verejnosť.  EuroTier z môjho pohľadu ponúkol  ucelený prehľad v inováciách technológií
a službách v modernom chove zvierat. Účasť SIGI Trade na takomto podujatí,
bola prirodzeným vyvrcholením 10 ­ ročných skúseností a aktivity našich
 špecialistov v oblasti výživy a zdravia hospodárskych zvierat.
SIGI Trade má ambície a priestor, uplatniť sa aj na medzinárodnom trhu. Je
pripravený na  konfrontáciu
s požiadavkami a nárokmi zahraničného chovateľa. Myslím si, že naše
vysoko sofistikované produkty si nájdu stále miesto u európskych aj
svetových chovateľov. Počas samotnej výstavy sa potvrdil v plnom rozsahu
aj fakt, že úspech na takomto podujatí môže zaznamenať aj menšia
spoločnosť  a to z dôvodu
pružnosti a flexibility, ktorú zákazníci oceňujú. Návštevníci výstavy
pozitívne reflektovali na úpravu našej expozície, ktorá pôsobila  podľa ich slov  kompaktne, zároveň však nenútene.
V tomto duchu sa niesla potom aj následná odborná debata
s potenciálnymi klientmi, aj existujúcimi obchodnými partnermi. EuroTier
bol výzvou, ktorá prekročila moje prvotné očakávania.

 

Ing. Anna Jantošková

Marketing manažér

Výstava EuroTier vyniká širokým spektrom informácií
o otázkach moderného chovu zvierat 
a zároveň je etablovaná ako najdôležitejšia platforma pre
prezentáciu noviniek a nakoľko sa firma SIGI Trade už 10 rokov ako jediná
čisto slovenská  firma zaraďuje medzi TOP
výživárske  firmy na slovenskom trhu,
rozhodnutie byť súčasťou tejto svetovej výstavy v termíne od 15. do 18.
novembra 2016 bol najsprávnejší krok. Aj napriek tomu, že firma SIGI Trade
nepatrí medzi obrovské svetové koncerny, máme zo svojho portfólia produktov čo
ponúknuť  zahraničným, ako aj domácim
odberateľom. Stavali sme na myšlienke odprezentovať sa ako slovenská firma
a ponúknuť produkty pre hovädzí dobytok ako Fit It Up, Glukolac, Korektor,
Reducell, StabilMix a pre vysokú zver Xcell Deer Plus a Xcell Muflón.
Dané produkty sú na domácom trhu našimi odberateľmi známe, overené
a účinné. Tak prečo ich neponúknuť ďalej, keď sa na domácom trhu môžeme
pochváliť evidenciou pozitívnych výsledkov? Odpoveď je jasná: aj slovenská
firma vie a môže konkurovať svetovým výživárskym firmám, ale  vždy sa niekde musí začať a našim
začiatkom možno bola práve výstava EuroTier.

                Ďakujem
drahí kolegovia.

                Buďme
na seba hrdí!!!!