SIGI Trade, s.r.o. je prvá slovenská obchodno-poradenská spoločnosť, ktorej základná myšlienka je postavená na profesionálnom poradenstve a poskytovaní komplexných služieb v oblasti výživy, zdravia a manažmentu chovu všetkých druhov hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, hydina, kone a raticová zver). Výrobnú činnosť spoločnosti efektívne dopĺňa profesionálna poradenská činnosť. SIGI Trade, s.r.o. ako jediná na slovenskom trhu pozostáva z dvoch zložiek výživárskej a veterinárnej - pre plnohodnotné poradenstvo pre svojho partnera -chovateľa. 

Svoju obchodnú činnosť okrem iného opiera o výrobu vysokokvalitných produktov, premixov, koncentrátov a doplnkových látok vyrábaných v podmienkach špičkovej výroby spĺňajúcej legislatívu ISO 9001 a HACCP.

Firma zároveň zabezpečuje distribúciu hotových produktov od vyše 60 renomovaných svetových výrobcov. Všetky tieto aktivity opiera o serióznu a prijateľnú cenovú ponuku pre chovateľa v rámci aktuálnych náročných podmienok v rezorte pôdohospodárstva. 

Silnou stránkou spoločnosti okrem produkcie vysokokvalitných produktov je poskytovanie poradenstva v oblasti výživy, zdravia, produkčných ochorení, produkčnej výkonnosti hospodárskych zvierat a celkového manažmentu stáda. Poradenstvo spoločnosti SIGI Trade, s.r.o. je zastrešené poradenským tímom profesionálov, ktorí ponúkajú farmárom v spolupráci s nimi a ich farmovými veterinármi svoje skúsensoti a konkrétne individuálne riešenia ich problémov, ktoré tak prispievajú k zvyšovaniu úrovne jednotlivých chovov. V tíme sa nachádzajú špecialisti na riešenie manažmentu stáda, zdravotnej problematiky, welfare, hygieny dojenia a výživy, ktorí sú členmi medzinárdoných profesných organizácii ako National mastitis council (NMC) či Cow Signals Training company.   

Poradenský tím profesionálov sa teda opiera o najmodernejšie a inovatívne trendy a postupy zohľadňujúce individuálne požiadavky konkrétnych chovov, ktoré sú aplikované priamo na farmách s cieľom ekonomického zefektívnenia výroby mlieka, zlepšenia reprodukcie, predchádzaniu metabolických a produkčných ochorení alebo zvyšovania denných prírastkov. Programy slúžiace na včasné odhaľovanie ketóz, skorú diagnostiku subklinických acidóz  diagnostiku subklinických a klinických mastitíd, program na znižovanie stádového počtu somatických buniek či zefektívňovanie reprodukcie spolu so zabezpečením zostavenia kvalitnej kŕmnej dávky na základe analýz dostupných krmív zostavené prostredníctvom poradcov výživárskej a veterinárnej sekcie sú ušité priamo na mieru chovateľa, čím činia zo spoločnosti partnera pre chovateľa, ktorý sa na tím profesionálov môže kedykoľvek obrátiť.