HD - Doplnkové krmivo

Firma SIGI Trade, s.r.o. vyrába premixy, minerálne krmivá a kompletné kŕmne zmesi "na mieru", t.j. na základe reálnych potrieb konkrétneho chovu a po dohode s chovateľom. Firma SIGI Trade, s.r.o. je jediná slovenská firma, ktorá nevydáva svoj všeobecný katalóg premixov, pretože výrobný program je zameraný priamo na potreby zákazníkov. Princíp spočíva v tom, že ľudia v teréne, ktorí pracujú ako poradcovia, robia hĺbkové analýzy chovu a na základe výsledkov zašlú požiadavku na výrobu doplnkového krmiva. Výrobný program teda určuje zákazník.