Články

Zdravá mliečna žľaza - predpoklad ekonomickej produkcie mlieka

17.08.2015 07:36
Základnou premisou je predpoklad, že len absolútne zdravá mliečna žľaza je schopná fungovať na maximálny výkon. Akákoľvek odchýlka od normáu znižuje jej produkčnú schopnosť a výkon. Toto sa deje pri zápale mliečnej žľazy - mastitíde. Mastitída na mliekových farmách predstavuje jedno z...

Podávať alebo nepodávať veľkoobjemové nálevy do bachora dojníc?

30.03.2015 14:35
MVDr. Marian Fabiš, PhD. Posledných 20 rokov živočíšna výroba na Slovensku zaznamenáva prepad v celej svojej šírke. Pre ilustráciu uvádzame, že v rokoch 1990 až 2011 počty prasníc poklesli zo 180 tis. na 37 tis.; počty kráv sa znížili z 549 tis. na 201 tis. Pokles bol zaznamenaný aj v chovoch...

Golden Spezial - CalfCarePLUS - moderná mliečna náhradka pre teliatka

18.03.2015 12:41
MVDr. Martin Fabiš Slovenská výrobno-obchodná poradenská firma SIGI Trade s.r.o., sídliaca vo Dvoroch nad Žitavou, známa medzi chovateľmi hospodárskych zvierat ako firma poskytujúca poradensko-dodáveteľský servis pokrývajúci problematiku zdravia zvierat vo vzťahu k ich úžitkovosti, ekonomiky...

Hnačka teliat na mliečnej výžive

06.02.2015 09:18
MVDr. Martin Fabiš V súčastnosti má už väčšina chovateľov ustajenenie novoredených teliat až do ostavu, čo výrazne eliminuje respiračné problémy v období ich mliečneho odchovu (pri predpoklade pôrodu v suchej a čistej podstielke, správnom ošetrení pupku a suchej a čistej podstielky v individuálnych...

Aditíva vo výžive dojníc

02.08.2012 08:51
MVDr. Marian Fabiš, PhD. Výživa dojníc vysokoprodukčného stáda je v súčasnosti veľmi náročná úloha a to ako pre chovateľa tak aj pre jeho výživára. Prioritou každého chovateľa dojníc je ekonomicky efektívna výroba surového krávského mlieka. Pre súčasnú dobu je príznančná stúpajúca cena vstupov...

Technologická disciplína ako základ kvalitnej kukuričnej siláže

12.07.2012 08:54
Ing. Peter Lukáč Kukuricu možno v našich zemepisných šírkach považovať v chove hovädzieho dobytka za najvýznamnejšiu kŕmnu plodinu. Kukuričná siláž je krmivo glycidového charakteru, preto je najdôležitejšie ako získame maximálny výnos sráviteľnej energie pri zbere kukurice. Okrem výnosu...

Technológie, výživa a starostlivosť o zdravie ošípaných

04.07.2012 09:10
Ing. Štefan Kredatus Aby ošípaná dokázala dosiahnuť čo najvyššiu úžitkovosť, musí mať pre to vytvorené čo najoptimálnejšie podmienky ustajnenia. S rastom genetického potenciálu ošípaných stúpa ich intenzita rastu a úžitkovosti a tým aj ich nároky na welfare. Ošípané s vyšším genetickým potenciálom...

Nový koncept mineránej výživy dojníc alebo Keď kŕmime dva organizmy

24.05.2012 12:29
Prednáška Dr. Paolo Colturato - odborný seminár HD v Liptovskom Jáne a Dudinciach; 08. - 09. marec 2012.   Článok spracoval Marián Dukes, Slovenský CHOV. Minerálna výživa je jedným z limitujúcich faktorov reprodukcie a produkcie dojníc. Hoci sa jej oproti minulosti venuje zvýšená...

Zdravie dojníc - predpoklad ekonomickej výroby mlieka

21.03.2012 13:41
MVDr. Marian Fabiš, PhD. Zdravie dojníc je základným predpokladom optimálneho zhodnocovania vložených finančných prostriedkov (technológie ustajnenia a kŕmenie, krmivá, prevádzková réžia, ...) Dosiahnuť dlhodobo vysokú úroveň zdravia dojníc vyžaduje funkčnosť trojuholníka: chovateľ,...

Dojenie pred otelením

26.01.2012 10:19
Ing. Peter Lukáč Obdobie tesne pred otelením a pár dní po ňom, je veľmi často spojené s veľkou stresovou záťažou. Medzi tieto stresové záťaže patrí samostatný priebeh pôrodu, presun do nových skupín, zmena podmienok ustajnenia, strata mláďaťa po pôrode, manipulácia so zvieratami, zmena...
1 | 2 | 3 >>