Články

Zdravá mliečna žľaza - predpoklad ekonomickej produkcie mlieka

Základnou premisou je predpoklad, že len absolútne zdravá mliečna žľaza je schopná fungovať na maximálny výkon. Akákoľvek odchýlka od normáu znižuje jej produkčnú schopnosť a výkon. Toto sa deje pri zápale mliečnej žľazy - mastitíde. Mastitída na mliekových farmách predstavuje jedno z...
Celý článok

Hnačka teliat na mliečnej výžive

MVDr. Martin Fabiš V súčastnosti má už väčšina chovateľov ustajenenie novoredených teliat až do ostavu, čo výrazne eliminuje respiračné problémy v období ich mliečneho odchovu (pri predpoklade pôrodu v suchej a čistej podstielke, správnom ošetrení pupku a suchej a čistej podstielky v individuálnych...
Celý článok

Aditíva vo výžive dojníc

MVDr. Marian Fabiš, PhD. Výživa dojníc vysokoprodukčného stáda je v súčasnosti veľmi náročná úloha a to ako pre chovateľa tak aj pre jeho výživára. Prioritou každého chovateľa dojníc je ekonomicky efektívna výroba surového krávského mlieka. Pre súčasnú dobu je príznančná stúpajúca cena vstupov...
Celý článok

Technologická disciplína ako základ kvalitnej kukuričnej siláže

Ing. Peter Lukáč Kukuricu možno v našich zemepisných šírkach považovať v chove hovädzieho dobytka za najvýznamnejšiu kŕmnu plodinu. Kukuričná siláž je krmivo glycidového charakteru, preto je najdôležitejšie ako získame maximálny výnos sráviteľnej energie pri zbere kukurice. Okrem výnosu...
Celý článok

Technológie, výživa a starostlivosť o zdravie ošípaných

Ing. Štefan Kredatus Aby ošípaná dokázala dosiahnuť čo najvyššiu úžitkovosť, musí mať pre to vytvorené čo najoptimálnejšie podmienky ustajnenia. S rastom genetického potenciálu ošípaných stúpa ich intenzita rastu a úžitkovosti a tým aj ich nároky na welfare. Ošípané s vyšším genetickým potenciálom...
Celý článok

Zdravie dojníc - predpoklad ekonomickej výroby mlieka

MVDr. Marian Fabiš, PhD. Zdravie dojníc je základným predpokladom optimálneho zhodnocovania vložených finančných prostriedkov (technológie ustajnenia a kŕmenie, krmivá, prevádzková réžia, ...) Dosiahnuť dlhodobo vysokú úroveň zdravia dojníc vyžaduje funkčnosť trojuholníka: chovateľ,...
Celý článok

Dojenie pred otelením

Ing. Peter Lukáč Obdobie tesne pred otelením a pár dní po ňom, je veľmi často spojené s veľkou stresovou záťažou. Medzi tieto stresové záťaže patrí samostatný priebeh pôrodu, presun do nových skupín, zmena podmienok ustajnenia, strata mláďaťa po pôrode, manipulácia so zvieratami, zmena...
Celý článok