Golden Spezial - CalfCarePLUS - moderná mliečna náhradka pre teliatka

MVDr. Martin Fabiš

Slovenská výrobno-obchodná poradenská firma SIGI Trade s.r.o., sídliaca vo Dvoroch nad Žitavou, známa medzi chovateľmi hospodárskych zvierat ako firma poskytujúca poradensko-dodáveteľský servis pokrývajúci problematiku zdravia zvierat vo vzťahu k ich úžitkovosti, ekonomiky živočíšnej prvovýroby, odbornéhovzdelávania, verná svojmu trendu zavádzania inovácií zlepšujúcich chovateľské výsledky, približujúcich tak úroveň manažmentu slovenských chovov, úrovni v chovateľsky vyspelých krajinách, prináša v týchto týždňoch na slovenský trh nové produkty vyplývajúce zo spolupráce s lídrom nemeckého výživárskeho priemyslu firmou Josera.

Ide o firmu majúcu za sebou 70 rokov úspešného pôsobenia v tomto segmente v Nemecku a iných krajinách sveta. Súčasťou spomínaného produktového portfólia je aj mliečna náhradka pre teľatá pod názvom Golden Spezial - Calf CarePLUS. Cieľom tohto príspevku je podať chovateľskej verejnosti, informáciu o zložení tohto produktu. Ide mliečnu náhradku, ktorá svojím pomerom proteínu k energii (22:19,5) predstavuje ekonomicky optimálny vriant použiteľný v celom obdobímliečnej výživy teliat. Základné živinové substancie mliečnej náhradky Golden Spezial - Calf CarePLUS sú obohatené optimálne zostavenými aktívnymi zložkami (vitamíny a stopové prvky) a špeciálnym multifunkčným balíčkom "Calf CarePLUS". Zloženie mliečnej náhradky Golden Spezial - Calf CarePLUS je výsledkom dlhoročných skúsenosti a vývojových aktivít výskumného týmu firmy Josera zabezpečujúceho aplikáciu najnovších vedeckých a praktických hospodárskych zvierat. Ikona "100 PLUS Guarantee" umiestnená na obaloch produktov firmy znamená, že čo je "napísané na obale produktu, to na 100 % aj  produkt obsahuje". Prísna laboratórna kontrola kvality vstupných surovín a kvality vyrobených produktov je robená každodenne v špecializovanom kontrolnom laboratóriu vybavenom najmodernejšími analytickými prístrojmi a spĺňajúcom prísne kritéria výroby výživárskych produktov v Nemecku. O kvalite výrobného programu firmy Josera svedčí aj skutočnosť, že okrem produktov pre hospodárske zvieratá (výživa, ale aj inokulanty špičkovej kvality pre konzerváciu objemových krmív pre hovädzí dobytok), firma vyrába tiež krmivá pre spoločenské zvieratá, a tiež produkty pre výživu ľudí. V prípade mliečnych náhradiek firma Josera vyrába produkty, ktoré umožnia chovateľovi dosiahnuť požadované produkčné parametre teliat:

1. optimálny vývoj tráviacej sústavy a procesov trávenia;

2. vývoj stabilného a fungujúceho imunitného systému;

3. rýchly rast, minimalizácia výskytu hnačiek, t.j. zdravý vývoj teliat. Aby bol chovateľ úspešný v chovateľ teliat, musí čo najlepšie zvládnuť vývoj tráviacej sústavy a tráviacich procesov, pre ktoré je charakteristický prechod z výživy prostredníctvom tekutého krmiva na tuhé, t.j. z mliečnej výživy na rastlinnú a realizovať tak premenu z "monogastra" (čerstvo narodené teliatko s nevyvinutým predžalúdkom) na "polygrastra" resp. "ruminanta" (teľana rastlinnej výžive s plen vyvinutými predžalúdkami). Chovateľ, ktorý úspešne zvládne tetno vývojový proces môže byť spokojný, pretože získal pevný základ pre zdravé dospelé jedince umožňujúce (pri splnené požiadaviek potrebných pre jednotlivé kategórie hovädzieho dobytka) ich optimálnu produkčnú výkonnosť, ktorá je základným predpodkladom ekonomicky efektívnej prvovýroby mlieka či mäsa. Čím je teda Golden Spezial - Calf CarePLUS špecifický a zaujímavý? Začnem vitamínmi skupiny B, ktorými je táto mliečna náhradka dotovaná. Vitamíny skupiny B prežúvavcom nie je vo všeobecnosti treba dodávať prostredníctvom krmiva - špecializované baktérie žijúce v bachore prežúvavcov totiž syntetizujú všetkých osem B vitamínov (tiež aj vitamín K). Upozorňujem však čitateľa, aby si v predošlej vete dobre všimol slovíčko "prežúvavce" a zamyslel sa nad tým, či môžeme teľa na mliečnej výžive, najmä v prvej fáze mliečnej výživy, označiť za prežúvavca. Odpoveď je nie. Následne však treba uznať, že B vitamíny sa v rozvíjajúcich sa predžalúdkoch (dlhodobo s malým počtom baktérií) nemusia vytvárať v dostatočnom množstve. Je preto namieste, aby sa teľaťu dodali exogénne, teda prostredníctvom krmiva. Ich prídavok je jednoznačne plusovou variantov pre rastúce teľa. V stručnosti význam B vitamínov: každý B vitamín funguje ako tzv. koenzým v kombinácii s inými substanciami tvorí enzýmy, biologicky atraktívne látky, ktoré v bunkách aktivujú stovky až tisícky chemických reakcií, ktoré sú súčasťou metabolických dejov prebiehajúcich v organizme. Výsledkom metabolických dejov je z pohľadu chovateľa dobytka rast organizmu teľaťa, jalovice, býčka či dojnice ideálnejší, tým je chovateľ spokojnejší. Niektoré B vitamíny okrem úlohy koenzýmu plnia aj iné poslanie. Napr. biotín (B7) pomáha budovať štruktúru rohovej steny paznechtu, dodávajúc mu tak pevnosť a odolnosť a zvyšovať jehoo celkové zdravie; vitamin B12 spolu s kyselinou listovou (B9) pomáhajú zabezpečovať adekvátnu hladinu aminokyseliny metionín v organizme; nedostatok metionínu spôsobuje nedostatočný, spomalený rast teľaťa, čím sa toto pre chovateľa stáva chovateľsky nezaujímavé; aj bachorové mikroorganizmy popri tom, že tvoria vitamíny skupiny B (a vo svojom vnútri obsahujú mnohonásobne vyššie hladiny vitamínov skupiny B ako bachorová tekutina) pre svoj rast vyžadujú minimálne prítomnosť biotínu a niektoré potrebujú k svojmu rastu aj iné B vitamíny. Aj z tohto je teda zrejmé, že ak chce chovateľ dosiahnuť čo najrýchlejšie osídlenie rozvíjajúcich sa predžalúdkov teliat na mliečnej výžive, musí svojim teliatkam cez mliečnu náhradku dodávať aj vitamíny skupiny B. Aj z tohto je teda zrejmé, že ak chce chovateľ dosiahnuť čo najrýchlejšie osídlenie rozvíjajúcich sa predžalúdkov
teliat na mliečnej výžive, musí svojim teliatkam cez mliečnu náhradku dodávať aj vitamíny skupiny B. Každý výrobca mliečnych náhradiek, ktorý svoje produkty robia v súlade s aktuálnymi vedecko-výskumnými poznatkami automaticky zaraďuje do svojich mliečnych náhradiek vitamínmi skupiny B. Vitamíny rozpustené v tukoch (A, D, E) sú v mliečnej náhradke Golden Spezial - Calf CarePLUS obsiahnuté v množstvách, ktoré sa blížia limitom, ktoré ako avizuje EFSA (European Food Safety Authority) budú v blízkej budúcnosti v rámci krajín EU prijaté. Hladiny vitamínov sú v produktoch pre hospodárske zvieratá v súčastnosti vo všeobecnosti preexponované a zvyčajne prekračujú potreby cieľovej skupiny zvierat. Tento stav je výsledkom obchodného boja medzi výrobcami, kotrí sa snažia ponúknuť "lepší" produkt cez vyšší obsah niektorých látok. Vyššie hladiny látok (v tomto prípade vitamínov A, D, E) než organizmus skutočne potrebuje neznamená ale aj ich vyššiu účinnosť, ba naopak, sú zbytočné, predražujú produkt a čo je horšie, môžu poškodzovať zdravie zvierat. Ďalšími významnými zložkami mliečnej náhradky Golden Spezial - Calf CarePLUS je sada stopových prvkov v chelátovanej forme. Organická forma mikroprvkov vykazuje vyššiu biodostupnosť v organizme ako v prípade ich anorganických foriem a teda aj ich lepšie využitie v metabolizme zvierat. Súčasťou mliečnej náhradky je aj betakarotén, ktorý pozitívne vplýva na vývoj slizníc, prispieva k posilneniu slizničnej imunity, pôsobí ako antioxidant a posilňuje imunitný systém. Betakarotén tak celkovo znižuje vnímavosť teliat voči žalúdočno-črevným, dýchacím a infekčným ochoreniam. Ďalšou metabolicky významnou látkou obsiahnutou v Golden Spezial - Calf CarePLUS je cholín. Cholín je dôležitý pre metabolizmus esenciálnej aminokyseliny metionínu. Pokles cholínu ide ruka v ruke s poklesom metionínu, čo je pre rastúci organizmus veľká strata, ktorá rast limituje. Jedinečnou zložkou mliečnej náhradky Golden Spezial je "Calf Care". Ide o špeciálny balíček látok a substancií výrazne podporujúcich zdravie teľaťa. Súčasťou Calf Care sú probiotiká a prebiotiká, ktoré pomáhajú osídľovať črevo kultúrnou mikroflórou, "upevňujú" črevnú mikroflóru, tým podporujú zdravie čreva
a optimalizujú trávenie v čreve. Ďalšou zložkou Calf Care je tzv. "smart energy" (šikovná energia), ktorej výstupom je jednak dodanie energie pre organizmus, ale aj tzv. enzymatický tréning, t.j. rýchlejší štart produkcie vybraných tráviacich enzýmov. Tráviaci aparát vyvíjajúceho sa teľaťa sa tak lepšie pripraví na prechod z tekutej na pevnú stravu, z mliečnej na rastlinnú. Výsledkom je lepší vývoj teľaťa a tiež lepší rast a zdravie v nasledujúcich obdobiach. Baktérie Enterococcus faecium sú prítomné vo fyziologicky optimálnom množstve a ich úlohou je kolonizovať črevo a  budovať tak zdravú črevnúmikroflóru. Tieto baktérie produkujú antibiotické látky (enterocin), ktoré dokážu zabíjať patogénne baktérie a pôsobiť tak preventívne proti črevným ochoreniam. Inulín obsiahnutý v Golden Spezial - Calf CarePLUS je v oblasti výživy zvierat známy ako veľmi účinné prebiotikum. Zlepšuje vstrebávanie minerálnych látok, najmä vápnik a horčíka, zlepšuje tukový metabolizmus a celkové trávenie. Josera vo svojich produktoch využíva inulín získaný zo škorice, t.j. látka brzdiaca vyciciavanie. "PLUS" prídavkom v balíčku Calf Care sú imunoglobulíny pôsobiace v tráviacom trakte. Na ich povrch sa prichytávajú patogénne baktérie a následne sú vylučované z tela von, čím prispievajú k vyššej odolnosti teliat voči črevným ochoreniam. Balíček Calf CarePLUS zohráva významnú úlohu z hľadiska podporovania zdravia teľaťa v období, keď sa jeho vlastný imunitný systém ešte len vytvára a formuje. Podpora a vývoj stabilného a fungujúceho imunitného systému je jedným zo základných parametrov, ktoré teľa pre svoj úspešný vývoj potrebuje a mliečna náhradka Golden Spezial - Calf CarePLUS vývoj výkonného imunitného systému podporuje. Celkové zloženie mliečnej náhradky Golden Spezial - Calf CarePLUS je výsledkom vedeckého prístupu k riešeniu výživy teliat v prvých mesiacoch ich života. Je tiež výsledkom mnohoročných skúseností firmy Josera s kŕmením teliat. Optimálna výživa teliat v prvých týždňoch ich života zabezpečí optimálny rast vnútorných orgánov a tak zlepšuje využívanie živín v neskorších fázach života, čo je základným predpokladom dobrej dojnice. Golden Spezial - Calf CarePLUS, mliečna náhradka, ktorú firma SIGI Trade
s.r.o., ponúka na trhu, je dobrou investíciou pre chovateľa, ktorý chce, aby jeho teľatá boli zdravé, dobre sa vyvíjali a rástli, aby boli základom dobrého mliekového stáda.