Výživárska sekcia

Premixy firma SIGI Trade, s.r.o. vyrába "šité na mieru" zákazníka, t.j. na základe reálnych potrieb konkrétneho chovu a po dohode s chovateľom. Vyrábené premixy ako aj ponúkané hotové produkty zaradením do kŕmnych dávok hospodárskych zvierat výrazne prospievajú k:

 • zvyšovaniu produkčnej účinnosti skrmovaných krmív
 • zlepšeniu zdravia zvierat
 • zlepšeniu produkčného výkonu
 • zlepšeniu reprodukčných ukazovateľov
 • zlepšovaniu ekonomiky chovu

 

Samozrejmosťou firmy SIGI Trade, s.r.o. je používanie širokej škály technického vybavenia, na základe ktorého môžeme ponúknuť našim zákazníkom servis najvyššej úrovni:

 • analyzátor AgriNIRTM - jedná sa o prenosné laboratórium objemových krmív, zrnín a koncentrátov, ktorý určuje obsah sušiny, škrobu, dusíkatých látok, ADF, NDF, popola a hrubého tuku analyzovanej vzorky v priebehu niekoľkých sekúnd
 • moderný výživársky software pracujúci s množstvom parametrov pre vytvorenie najoptimálnejšej krmnej dávky v daných podmienkach 
 • digitálny laserový teplomer - je vhodnou pomôckou pri zisťovaní tepelnej záťaže dojníc v ustajňovacích objektoch najmä v období tepelného stresu
 • kompletný diagnostický set na zisťovanie individuálneho počtu somatických buniek
 • diagnostické sety na zisťovanie výskytu ketóz
 • diagnostické sety na skoré zisťovanie zápalu mliečnej žľazy a pôvodcov zápalu mliečnej žľazy
 • pH meter - prenosný digitálny pH meter, ktrorý sa používa na meranie pH moču a bachorovej tekutiny