Veterinárna sekcia

Firma SIGI Trade, s.r.o. poskytuje profesionálny servis prostredníctvom svojej veterinárnej sekcie - Dr. Fabiš pre zdravie Vašich zvierat - v oblasti produkčných ochorení dojníc, reprodukčnej výkonnosti a klinických a subklinických mastitíd. Jedná sa o problémy spôsobujúce veľké ekonomické straty pre chovateľa. Sekcia je zameraná na odhalenie príčiny týchto strát prostredníctvom najmodernejšej diagnostiky a ich riešenia prostredníctvom profesionálneho servisu, ktorý zohľadňuje individuálnu situáciu na farme a požiadavky chovateľa. Jedná sa o prepracovaný systém efektívneho zlepšovania problémových oblastí chovu, ktorý pozostáva z presnej a cielenej diagnostiky priamo na farme (zabezpečenej firmou SIGI Trade, s.r.o.) a návrhom opatrení vyplývajúcich z najnovších poznatkov a skúseností v danom segmente, či už v oblasti mastitíd, ketóz alebo reprodukcie. SIGI Trade je hrdý na to, že môže prostredníctvom svojej veterinárnej sekcie - Dr. Fabiš pre zdravie Vašich zvierat - priniesť ako oficiálny a jediný zástupca firmy PortaCheck, Inc. na Slovensku svojim partnerom produkty pre rýchlu farmovú diagnostiku produkčných ochorení. Tieto produkty sú dôležitou súčasťou farmových protokolov zameraných na boj proti produkčným ochoreniam ako ketóza či mastidíta v klinickej alebo subklinickej forme.