Články

Ekonomické ukazovatele odchovu jalovíc v roku 2010 a ich vplyv na ekonomiku chovu dojného dobytka

07.11.2011 10:25
Ing. Peter Senko Stále sú na Slovensku chovatelia, ktorí nepoznajú odpoveď na otázku, koľko stojí na ich podniku odchov jalovice až po otelenie. Alebo to radšej nechcú vedieť? Práve ekonomika odchovu jalovíc výrazne rozhoduje o celoživotnej rentabilite dojníc. Veď až do otelenia sú to len...

Zásady starostlivosti o teľatá a jalovice

10.08.2011 10:17
Ing. Peter Senko Pre všetky hospodárske zvieratá platí zásada – ako ich odchováme, tak budú produkovať. V tomto článku sa budeme venovať odchovu jalovíc s prihliadnutím na ekonomiku, pretože je veľa chovateľov, ktorý túto kategóriu zvierat podrobne nevyhodnocujú, prioritou sú pre nich...

Základy výživy koní

25.07.2011 08:40
Ing. Štefan Kredatus Kôň je bylinožravec s jednoduchým žalúdkom. Pri výžive koní je dôležité poznať ich tráviaci systém, jeho fyzikálne možnosti, miesta trávenia a absorpcie živín. Žalúdok koňa je v porovnaní s jeho hmotnosťou pomerne malý, preto niektoré plemená koní nedokážu...

Prevencia ako najlacnejšia metóda riešenia prechodného obdobia dojníc

11.07.2011 13:20
Ing. Jozef Beľa  Prechodné obdobie dojníc je aktuálnou a veľmi zaujímavou témou, ktorá neustále zamestnáva výživárov a chovateľov a spôsobuje, v prípade nezvládnutia manažmentu, výžvy a technológie veľký problém pre dojnice a, samozrejme, pre producentov mlieka. Denne...

Eliminácia mastitíd a udržanie dobrého zdravotného stavu vemien

08.07.2011 13:36
Ing. Peter Lukáč Somatické bunky mlieka sú jedným z hlavných faktorov podieľajúcich sa na výslednej kvalite nakupovaného surové kravského mlieka. Ich význam treba vnímať nielen zo zdravotného , ale aj ekonomického hľadiska, pretože množstvo somatických buniek prispieva k zatriedeniu...

Rozdelenie konzervačných prípravkov podľa zloženia; kvalita siláži

22.06.2011 10:22
Ing. Peter Földes Siláže tvoria základnú zložku kŕmnych dávok prežúvavcov. Ich kvalita rozhoduje o nutričnej hodnote, chutnosti a tým aj o celkovom príjme sušiny. Kvalitu siláží ovplyvňuje mnoho faktorov, medzi ktoré patria aj konzervačné prípravky. Znalosť základného...

Úspešná výroba mlieka - ako na to?

22.06.2011 08:38
MVDr. Marian Fabiš, PhD.  Súčasná situácia vo sfére výroby surového kravského mlieka kladie vysoké nároky na tých prvovýrobcov, ktorí nesmierne ťažké obdobie uplynulého a aj predošlého roka zvládli a výrobu nezrušili. Vyrábať mlieko za ekonomických podmienok nedávneho obdobia (mám na...

Tréning a výživa koní

22.06.2011 08:12
Ing. Štefan Kredatus Aby sme pochopili ako správne kŕmiť koňa, musíme rozlišovať na aký druh práce ho používame a poznať jeho nutričné potreby. Vytrvalostný kôň dokáže zvládnuť 30 km v priebehu 3 hodín, dostihové kone dobehnú do cieľa za pár minút. V jednom i druhom prípade...

Kvalita mlieka dojníc

21.06.2011 15:18
Ing. Peter Senko Kvalita mlieka je súbor najdôležitejších, rôznym spôsobom merateľných a zistiteľných vlastností, ktoré nás informujú o vhodnosti pre kuchynskú úpravu a ďalšie spracovanie, ale najmä o nezávadnosti pre spotrebiteľov, prípadne aj o pozitívnom prínose pre...

Hádky s vedou alebo ako ľahko prísť o peniaze

21.06.2011 15:02
Ing. Štefan Kredatus Globalizácia zasiahla všetky odvetvia národného hospodárstva, poľnohospodárstvo nevynímajúc. V prvovýrobe sa to týka hlavne obchodu s komoditami ako sú obilniny, sójové a repkové extrahované a iné suroviny.  Neviem, či na Slovensku je nejaké hospodárske...
<< 1 | 2 | 3 >>