SIGI Trade, s.r.o. pracuje s analyzátorom krmív AgriNIR ™

AgriNIR ™ je prenosný NIR analyzátor pre krmoviny a obilie, ktorým sa určuje percento vlhkosti (sušiny), škrob, hrubý proteín, ADF, NDF, Ash a tuky rastlinného materiálu sú analyzované v niekoľkých sekundách.    

 

Prenosný analyzátor AgriNIR ™ je založený na analýze spektra materiálu v oblasti nízkeho infračerveného spektra. Jedná sa o mobilné zariadenie integrované do veľmi pevného kufríka umiestneného na kolieskach. Napájanie je možné klasicky zo zásuvky 230 V alebo z autobatérie 12 V. Prístroj je schopný v základnej zostave analyzovať kukuričnú siláž, lucerkové seno, vlhkú kukuricu, sójový šrot, TMR, seno a senáž. V priebehu pár sekúnd je schopný u týchto materiálov určiť sušinu, škrob, hrubý proteín, SDF, NDF, Ash, popol a hrubý tuk s presnosťou plus/mínus 2 - 3 %. Prístroj je kalibrovateľný aj na ďalšie materiály resp. parametre. Ovládanie zariadenia je veľmi jednoduché, používateľské rozhranie tvorí LCD obrazovka a funkčné tlačidlá. Výsledky je možné uložiť na USB kľúč a následne preniesť do PC alebo je ich možné priamo vytlačiť z prístroja.