Praktická škola manažmentu HD - kurz zootechnikov

V predposledný májový deň sa uskutočnilo štvrté stretnutie pravidelnej každoročnej školy zootechnického manažmentu organizovanej firmou SIGI Trade, s.r.o. Tohtoročná škola manažmentu bola rozdelená na štyri stretnutia, kde sa postupne rozoberala problematika prevencie produkčných a metabolických ochorení dojníc, reprodukcie a infekčných ochorení mliečnej žľazy. Rovnako tak bola do tohtoročného cyklu zaradená problematika správneho vedenia pôrodu, úskalia kritického obdobia v odchove teliat a problematika výživy v jednotlivých fázach odchovu teliat. Každý deň školy manažmentu pozostáva z teoretickej časti, kde prebiehajú prezentácie najnovších trendov v starostlivosti o mliečny dobytok. Druhá fáza pozostáva z praktickej časti v chove, kde si manažéri živočíšnej výroby môžu vyskúšať inovácie priamo v teréne. Rovnako tak si v praktickej časti manažéri mohli vyskúšať uplatnenie systému Cow Signals, ktorý spája praktické vedomosti o problematike chovu mliečneho dobytka a jeho wellfare.