Josilac ferm

Biologické silážne aditívum pre získavanie krvima vysokej kvality

Vylepšená aeróbna stabilita!

Rozsah použiteľnosti:

CCM, kukuričná siláž a siláže určené pre bioplynové stanice.

Zloženie:

Obsahuje baktérie produkujúce kyselinu mliečnu.

Popis:

Homofermentatívne baktérie produkujúce kyselinu mliečnu (Lactobacillus plantarum) najprv stimulujú rýchlu fermentáciu a tvorbu kyseliny mliečnej, ktorá rapídne znižuje hodnoty pH. Nasledovne vo fermentačnom procese (Lactobacillus buchneri) produkuje dostatočné množstvo kyseliny octovej a 1,2 propándiolu - čiastočne z kyseliny mliečnej - čo dlhodobo zabezpečuje stabilitu siláže aj po prístupe vzduchu (aeróbna stabilita). Zabraňuje tým, k nežiaducej a nedokonalej fermentácii. Siláž je takto následne chránená pred sekundárnou tvorbou tepla. Menej strát energie a lepšia chuť sú výhodou, ktorú produkt ponúka. Josilac ferm je tiež veľmi efektívny pri použití siláži s vysokým obsahom sušiny (vysoká osmotická tolerancia).

Štandardná aplikácia:

 • rozpustiť jedno balenie (150 g) v zhruba 0,5 l nechlórovanej vody pri súčasnom trepaní alebo razantom miešaní
 • zmiešať s minimálne 20 l vody (0,4 l výslednej zmesi/t siláže) alebo maximálne do 100 l vody (2 l výslednej zmesi/t siláže)
 • roztok je určený k okamžitému použitiu a mal by byť spotrebovaný do 48 hodín od prípravy
 • odporučený rozsah sušny je 30 až 60 % DM
 • silo musí byť pred skormovaní aspoň 6 až 8 týždňou zatvorené

Výhody Josilac ferm v siláži určenej ku skrmovaniu:

 • nízke straty krmiva vďaka vysokej aeróbnej stabilite (stabilita siláže po expozíci vzduchu)
 • zdravé, čerstvé a chladné krmivo, vďaka redukcii sekundárnych strát spôsobených tepelnou fermentáciou
 • lepšia kvalita krmiva kvôli redukcii rastu kvasiniek a plesní; toto redukuje ich negatívny efekt na zdravie zvierat
 • zdravšie zvieratá sú Vašou výhodou

Výhody Josilac ferm vo fermentácii substrátu pre produkciu bioplynu:

 • zadržiavanie cenných počiatočných substancií potrebných pre tvorbu plynu vďaka nižším stratám sušiny a energie
 • nižšie straty energie počas odstraňovania a nakladania do fermentátora (vyššia aeróbna stabilita)
 • vyšší výťažok plynu kvôli vyššiumu percentu kyseliny octovej a 1,2 - propándiolu; tieto zložky sú prekurzorm produkcie metánu; konečný výsledok je lepšia produkcia metánu