Josilac combi

Všestranné biologické silážne aditívum pre získavanie krmiva vysokej kvality

Rozsah použiteľnosti:

Kukuričná siláž, CCM, trávy, zelené krmivo s vyšším obsahom sušiny a siláže určené pre bioplynové stanice.

Zloženie:

Obsahuje baktérie produkujúce kyselinu mliečnu.

Popis:

Homofermentatívne baktérie produkujúce kyselinu mliečnu (Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici) najprv stimulujú rýchlu a intenzívnu fermentáciu, čo rapídne znižuje pH. Nasledovne vo fermentačnom procese Lactobacillus buchneri produkuje dostatočné množstvo kyseliny octovej, ktorá dlhodobo zabezpečuje stabilitu siláže aj po prístupe vzduchu (lepšia aeróbna stabilita). Tým sa zabraňuje nežiaducej a nedokonalej fermentácii. Siláž je takto následne chránená pred sekundárnou tvorbou tepla. Menej strát energie a lepšia chuť sú výhodou, ktorú produkt ponúka.

Štandardná aplikácia:

 • rozpustiť obsah jedného balenia (150 g) v 0,5 l nechlórovanej vody pri súčasnom trepaní alebo razantnom miešaní
 • zmiešať minimálne 20 l vody (0,4 l výslednej zmesi siláže/t) alebo maximálne do 100 l vody (2 l výslednej zmesi/t siláže)
 • roztok je určený k okamžitému použitiu a mal by byť spotrebovaný do 48 hodín od prípravy
 • odporučený rozsah sušiny je 28 až 45 % DM
 • silo musí byť pre skrmovaním aspoň 6 až 8 týždňov zatvorené

Výhody Josilac combi:

 • menej fermentačných strát kvôli rýchlo sa znižujúcemu pH
 • menej strát krmiva kvôli vysokej aeróbnej stabilite (stabilita siláže po otvorení)
 • zdravé hygienické krmivo vďaka redukcii sekundárnej tvorby tepla

Výhody Josilac combi vo fermentácii substrátu pre produkciu bioplynu:

 • zadržiavanie cenných počiatočných substancii potrebných pre tvorbu plynu vďaka nižším stratám sušiny a energie
 • nižšie straty energie počas odstraňovania a nakladania do fermentátora (vyššia aeróbna stabilita)
 • vyšší výťažok plynu kvôli vyššiemu percentu kyseliny octovej a 1,2 propándiolu; tieto zložky sú prekurzormi produkcie metánu; konečný výsledok je lepšia produkcia metánu