Fat Plus

Bypassový zdroj energie pre črevo

Fat Plus je vysokoenergetický tuk, určený do kŕmnych zmesí pre dojnice. Prídavok tuku do kŕmnych dávok umožňuje zvýšenie energetickej hodnoty kŕmnej dávky. Jeho podávanie má význam pri výskyte negatívnej energetickej bilancie, ktorá sa objavuje v období od otelenia cca 100 dní po otelení. Fat Plus má nízku rozpustnosť v bachore. Nenarúša stráviteľnosť vlákniny a fermentáciu v bachore. Do tenkého čreva, kde dochádza k jeho tráveniu a absorpcií, sa dostáva takmer neporušený. Fat Plus je prírodný produkt bez využitia GMO. Je sypký, bez zápachu a príchutí. Dojnice ho prijímajú bez problémov. Fat Plus výrazne prispieva k zlepšovaniu stavu dojníc, reprodukčných ukazovateľov úžitkovosti, znižovaniu lipomobilizácie, chráni pečeň pred stukovatením a znižuje riziko vývoja ketózy, resp. ketoacidózy. Podporou energetického metabolizmu zlepšuje zdravie dojníc a prispieva k znižovaniu neželanej brakácie.

Dávkovanie a aplikácia:

  • do kŕmnej dávky 250 až 500 g/kus/deň
  • do kŕmneho voza do 500 g/kus/deň
  • do kŕmnych zmesí pre ošípané v dávke 20 až 100 g/kus/deň