Hipromeg

Doplnková kŕmna látka pre dojnice

Obsahuje omega 3-mastné kyseliny. Pozitívne vplýva na výskyt príznakov ruje a reprodukčné parametre, zvyšuje mliečnu produkciu a zlepšuje celkový zdravotný stav (kožnú adnexu, reprodukciu a paznechty).

Dávkovanie a aplikácia:

  • do kŕmnej dávky 250 až 500 g/kus/deň v období od pôrodu do 100 dní laktácie