Inkubátor

Inkubátor pre živé pôdy

Inkubátor slúži pre mikrobiologickú kultiváciu vzoriek mlieka na PM testoch. Spoľahlivo drží potrebnú teplotu počas celej potrebnej doby bez akýchkoľvek výkyvov teploty a zabezpečuje tak optimálne podmienky pre rast baktérií na živých pôdach. Slúži ku kultivácii až 10 vzoriek na jedenkrát.

Balenie:

1 ks