Liz Pastva kelímkový

Minerálny doplnok pre hovädzí dobytok

Určené pre doplnenie kŕmnej dávky dobytka. Obsahuje minerály a vitamíny a je vhodným doplnkom pre kravy na pastve. Prispieva k saturácii organizmu mierálmi a vitamínmi a pozitívne tak ovplyvňuje zdravotný stav (odolnosť voči mastitídam a iným infekciám, kvalita paznechtov) a produkčné ukazovatele.

Balenie:

10, 30 a 80 kg