Megafat

12.04.2010 00:28

Bypassový zdroj energie pre črevo

Megafat je ľahkostráviteľný koncentrovaný zdroj chránenej energie pre dojnice v počiatočnej fáze laktácie. Nespôsobuje tráviace ani metabolické problémy. Je zdrojom vysoko účinných v bachore inertných mastných kyselín s dlhým reťazcom. Nemá negatívy vplyv na mikrobiálnu fermentáciu v bachore ani na celkovú stráviteľnosť zložiek krmiva v zažívacom aparáte. Koeficient stráviteľnosti kyselín Megafatu dosahuje 80 až 90 %. Neovplyvňuje hodnotu pH bachorového prostredia a neznižuje úroveň trávenia vlákniny. Zvyšuje prísun mastných kyselín do tenkého čreva, čím výrazne prispieva k zvýšeniu celkovej energie dostupnej pre organizmus dojnice z tráviaceho aparátu. Je založený na dokonalom technologickom spracovaní, pri ktorom vznikajú pevné chemické väzby, ktoré sa uvoľňujú najskôr pri hodnote pH 3 čo znamená, že nemôžu byť uvoľnené v bachore, ale až v sleze.

Dávkovanie a aplikácia:

  • dojnice 400 až 800 g/kus/de
  • výkrmový dobytok 200 až 300 g/kus/deň
  • ovce a kozy 50 až 100 g/kus/deň

Balenie:

25 kg