OFC (kultivačné média)

Systém diagnostiky mastitíd priamo na farme

Teória:

Nový moderný systém diagnostiky mastitíd je založený na presnej identifikácii patogénov mliečnej žľazy prostredníctvom kultivácie na živých pôdach priamo na farme. Systém kultivácií umožňuje presne stanoviť patogén do 24 hodín po inkubácii v dodanom inkubátore. Následná terapia je cielená a adresná a infekčný agens je efektívne potlačený. Zohľadňuje tým danú nákazovú situáciu na danej farme a umožňuje chovateľovi efektívnu lokalizáciu problémov a ich efektívne odstraňovanie bez zbytočných krokov, nákladov a straty času, ktorý by vyplýval z neznalosti príčiny vznikajúcich/vzniknutých mastitíd na farme. Vedie tak k zlepšovaniu zdravotného stavu vemena nielen jedinca, ale aj celého stáda, a tým pádom k zlepšenej produkcii a kvalite mlieka (zníženie počtu somatických buniek a zlepšenie zložiek mlieka - tuk a bielkoviny).

Výhody:

  • presná identifikácia patogénov mliečnej žľazy do 24 hodín priamo na farme
  • adresná terapia na konkrétny infekčný agens a väčšia úspešnosť liečby
  • odhalenie a lokalizácia príčiny infekčného tlaku do daných sekcií chovu
  • zlepšenie úžitkovosti jedincov
  • zlepšenie kvality mlieka znížením počtu somatických buniek a zložiek mlieka pri dodržaní stanovených postupov
  • úspora konfiškovaného mlieka kvôli reziduám z titulu použitia antibiotík

Balenie:

1 ks