Porta BHB 25 test

Mliečny ketotest pre testovanie ketolátok v mlieku

Teória:

Ketóza sa u dojníc objavuje v dôsledku negatívnej energetickej bilancie, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v ranom popôrodnom období. V tomto období sa dramaticky zvyšuje tvorba mlieka, zatiaľ čo príjem energie nie je dostatočný na to, aby udržiaval úroveň produkcie. V takejto situácii dojnica metabolizuje tuk, aby zabezpečila energetické potreby. Toto vedie k zvýšenej produkcii ketolátok a vzniká tak stav označovaný ako subklinická ketóza. Tento stav sa vyskytuje omnoho častejšie ako klinická ketóza a je spajaný s výraznými ekonomickými stratami z dôvodov zníženia mliečnej produkcie, narušenia fertility, dislokácie slezu a metritídy. Výskumom bolo zistené, že prevalencia subklinickej ketózy v stáde v priebehu prvých deväť týždňov laktácie je približne 41 %. Subklinická ketóza môže byť zistená meraním hladiny ketolátok v mlieku, krvi alebo moči. Betahydroxymaslová kyselina (BHB) je jedna z hlavných ketolátok, ktoré sa tvoria v priebehu ketózy. PortaBHB mliečny ketónový test je jednoduchý, na farme vykonateľný test na monitorovanie hladín BHB v mlieku. Bolo zistené, že hladiny BHB > 200 μmol/l sa zisťuje štyrikrát častejšie u kráv so subklinickou ketózou.

Princíp testu:

Reagenčná zóna na testovacom prúžku obsahuje enzým, ktorý konvertuje BHB na acetoacetát. Táto reakcia vytvára vodíkové ióny, ktoré redukujú nitotetrazoliovú modrú na formazan, ktorý je fialovej farby. Čím je fialová farba tmavšia, tým je vyššia koncentrácia BHB.

Návod na použitie:

1. Odoberte vzorku mlieka (zo štvrťky alebo zmiešanú z celého vemena).

2. Vyberte testovací prúžok z kontajneru. Kontajner následne dokonale uzavrite.

3. Ponorte reagenčnú zónu testovacieho prúžku do pripravenej vzorky mlieka.

4. Vytiahnite testovací prúžok zo vzorky a otriasaním odstráňte prebytočné mlieko z reagenčnej zóny.

5. Po uplynutí jednej minúty porovnajte farbu reagenčnej zóny prúžku s farebnou škálou umiestnenou na kontajneri.

Upozornenie:

 • ak boli testované prúžky prípadne vzorka mlieka pred meraním uložené v chladničke, nachajte ich pred meraním zahriať na izbovú teplotu
 • ak netestujete čerstvú vzorku mlieka a táto istú dobu stála, pred meraním ju najskôr opakovaným trasením dobre premiešajte
 • po použití kontajner s testovacími prúžkami pevne uzavrite; testovacie prúžky reagujú na vlhkosť
 • test je určený na použitie v mlieku; štúdie o použití testu v iných tekutinách neboli robené

Interpretácia výsledkov:

KONCETRÁCIA BHM INTERPRETÁCIA
0 - 99 μmol/l normálne (-)
100 - 199 μmol/l otázne (+ -)
200 - 499 μmol/l pozitívne (+)
500 + μmol/l silne pozitívne (++)

Skladovanie a manipulácia:

 • skladujte pri teplote 2 °C až 25 °C
 • skladovať v chladničke vždy, keď je to možné
 • výrobok expiruje po jednom roku od dátumu výroby ak je skladovaný pri izbovej teplote
 • nepoužívajte testovacie prúžky, ktoré sú expirované a majú zmenenú farbu reagečnej zóny
 • reagečná zóna na nepoužitých testovacích prúžkoch má byť žltá
 • udržujte kontajner testovacích prúžkov pevne uzavretý
 • nedotýkajte sa reagečnej zóny na testovacích prúžkoch

Balenie:

25 ks