PortaSCC MT 100, PortaSCC MT 500

12.08.2013 15:15

Diagnostické prúžky na presné stanovenie počtu somatických buniek

Porta SCC sú diagnostické prúžky na presné stanovenie počtu somatických buniek vo vzorke mlieka a tým pádom slúžia k odhaleniu zápalu mliečnej žľazy (chronickej a subklinickej formy) priamo na farme. Tento nástroj je veľmi dôležitý pre odhaľovanie zápalu mliečnej zľazy počas celej dĺžky laktácie, či už pri zaraďovaní do laktácie, počas laktácie alebo pred zasúšaním (takisto slúži ako veľmi efektívny nástroj pri kontrole zasúšania). Chovateľ tak dostáva okamžitú, rýchlu a jasnú informáciu o stave mliečnej žľazy bez čakania na výsledky v plemenárskych zostavách a môže sa tak efektívne vyhnúť šíreniu mastitíd v rámci stáda.

Balenie:

100 alebo 500 ks