PortaSCC Goat Milk 8 test

12.08.2013 15:17

Diagnostické prúžky k odhaleniu zápalu mliečnej žľazy u kôz priamo na farme

PorataSCC Goat Milk 8 test sú diagnostické prúžky k odhaľovaniu zápalu mliečnej žľazy stanovením počtu somatických buniek u kôz priamo na farme. Použiteľný počas celej dĺžky laktácie. Používaný chovateľmi kôz pre kontrolu kvality mlieka a pre zisťovanie zápalu mliečnej žľazy ako prevencia pred šírením mastitíd v rámci stáda.

Balenie:

1 ks