PortaSCC QT 40

12.08.2013 15:17

Diagnostické prúžky

PortaSCC QT 40 sú diagnostické prúžky na orientačné stanovenie počtu somatických buniek vo vzorke mlieka a tým pádom odhalením zápalu mliečnej žľazy (chronickej a subklinickej formy) priamo na farme. Jedná sa o diagnostické prúžky s farebnou škálou na odčítanie. Tento nástroj je veľmi dôležitý pre odhaľovanie zápalu mliečnej žľazy počas celej dĺžky laktácie, či už pri zaraďovaní do laktácie, počas laktácie alebo pred zasúšaním (takisto slúži ako veľmi efektívny nástroj pri kontrole zasúšania). Chovateľ tak dostáva okamžitú, rýchlu a jasnú informáciu o stave mliečnej žľazy bez čakania na výsledky v plemenárskych zostavách, a môže sa tak efektívne vyhnúť šíreniu mastitíd v rámci stáda. Pre presné odčítanie hladiny PSB v mlieku viď PortaSCC MT 100 spolu s digitálnou čítačkou PortaSCC Digital Reader.

Balenie:

40 ks