DKZ STR

Doplnkové krmivo vyvinuté v spolupráci s Národným žrebčínom Topoľčianky, š.p.

Špičkové krmivo vyvinuté špeciálne pre chov koní Národného žrebčína Topoľčianky, š.p. Je vhodné pre kone vo výcviku, drezúre, parkúrové a záprahové kone.

Balenie:

25 kg.