StabilMix

23.07.2013 11:22

Minerálne krmivo pre hovädzí dobytok

StabilMix je vysoko účinný pufer pre dojnice, ktorý v sebe nesie rýchlo aj pomaly pufrujúce účinné látky. Eliminuje riziko vzniku acidózy v klinickej a subklinickej forme, čo prispieva k celkovému zlepšeniu zdravotného stavu a zvyšovaniu produkčných ukazovateľov. Jeho zvýšená dávka sa odporúča podávať v letnom období s vysokou teplotou, kedy tepelný stres zapríčiňuje rozvoj subklinickej acidózy. Podáva sa priamo do kŕmnej dávky ako aj voľne ložený pre včasnú diagnostiku acidózy. Účinné látky StabilMixu vychytávajú nadmerný amoniak v bachore z kŕmnej dávky a pomáhajú tak udržiavať stabilitu bachorového prostredia a kontrolujú tak dusíkový metabolizmus.   

Dávkovanie a aplikácia:

  • do kŕmnej dávky 150 až 200 g/kus/deň
  • adlibitne, voľne ložené na žľab/kŕmny stôl

Balenie:

30 kg