VIA-TOX

Špeciálny prípravok na viazanie toxínov

Popis:

Pridáva sa do kŕmnych zmesí pre hospodárske zvierat. Prípravok nemá teratogénne, mutagénne ani karcinogénne účinky. Neovplyvňuje negatívne rast ani metabolizmus zvierat. Neabsorbuje a ani inak nereaguje s ostatnými komponentmi v krmive (vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny,...). Prípravok nie je toxický pre ľudí ani zvieratá. Aplikuje sa bez ochranných lehôt.

Dávkovanie a plikácia:

  • ošípané, hydina, hovädzí dobytok  0,1 až 0,4 % (1 až 4 kg/t krmiva)
  • prípravok musí byť homogénne zamiešaný v kŕmnej zmesi!

Balenie:

20 kg