Archív článkov

Josilac classic

Biologické silážne aditívum pre získavanie krmiva vysokej kvality Výberový produkt pre najlepšiu siláž Rozsah použiteľnosti: Lucerkové a ďatelinové trávy. Zloženie: Obsahuje baktérie produkujúce kyselinu mliečnu, enzýmy a xylanázu. Popis: Homofermentatívne baktérie podukujúce kyselinu mliečnu...
Celý článok

PortaSCC Digital Reader

Odčítavací prístroj PortaSCC Digital Reader je odčítavací prístroj na prúžky PortaSCC MT pre presné stanovenie počtu somatických buniek v idividuálnej zmesnej vzorke mlieka. Jedná sa o dôležitú súčasť systému diagnostiky v rámci antimastitídneho systému, ktorý v súčinnosti s PortaSCC diagnostickými...
Celý článok

OFC (kultivačné média)

Systém diagnostiky mastitíd priamo na farme Teória: Nový moderný systém diagnostiky mastitíd je založený na presnej identifikácii patogénov mliečnej žľazy prostredníctvom kultivácie na živých pôdach priamo na farme. Systém kultivácií umožňuje presne stanoviť patogén do 24 hodín po inkubácii v...
Celý článok

ScratchE

Vyhľadávač ruje ScratchE je stierateľný lepiaci pás slúžiaci ako vyhľadávač ruje, ktorý sa aplikuje nalepením na chrbát dojnice na prechod medzi sakrálnu a chvostovú časť chrbtice. Na jeho spodnej strane sa nachádza unikátne lepidlo, ktoré zabezpečuje úplnu adhezivitu pásu k telu dojnice a chráni...
Celý článok

Heat Seeker

Vyhľadávač ruje Heat Seeker, vyhľadávač ruje je systém obsahujúci dutinu, v ktorej sa nachádza farba uvoľňujúca sa z dutiny pod tlakom naskakujúcej kravy. Postupným uvoľňovaním farby z dutiny je chovateľ schopný odhaliť počet vzoskokov na rujnú kravu a odhadnúť tak stupeň ruje. Je odolná voči kefám...
Celý článok

PortaSCC QT 40

Diagnostické prúžky PortaSCC QT 40 sú diagnostické prúžky na orientačné stanovenie počtu somatických buniek vo vzorke mlieka a tým pádom odhalením zápalu mliečnej žľazy (chronickej a subklinickej formy) priamo na farme. Jedná sa o diagnostické prúžky s farebnou škálou na odčítanie. Tento nástroj je...
Celý článok

PortaSCC Goat Milk 8 test

Diagnostické prúžky k odhaleniu zápalu mliečnej žľazy u kôz priamo na farme PorataSCC Goat Milk 8 test sú diagnostické prúžky k odhaľovaniu zápalu mliečnej žľazy stanovením počtu somatických buniek u kôz priamo na farme. Použiteľný počas celej dĺžky laktácie. Používaný chovateľmi kôz pre kontrolu...
Celý článok

Porta BHB 25 test

Mliečny ketotest pre testovanie ketolátok v mlieku Teória: Ketóza sa u dojníc objavuje v dôsledku negatívnej energetickej bilancie, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v ranom popôrodnom období. V tomto období sa dramaticky zvyšuje tvorba mlieka, zatiaľ čo príjem energie nie je dostatočný na to, aby...
Celý článok

PortaSCC MT 100, PortaSCC MT 500

Diagnostické prúžky na presné stanovenie počtu somatických buniek Porta SCC sú diagnostické prúžky na presné stanovenie počtu somatických buniek vo vzorke mlieka a tým pádom slúžia k odhaleniu zápalu mliečnej žľazy (chronickej a subklinickej formy) priamo na farme. Tento nástroj je veľmi dôležitý...
Celý článok

Calf Resuscitator

Vysávanie vdýchnutých plodových vôd Calf Resuscitaror je určený pre teľatá po pôrode pre vysávanie vdýchnutých plodových vôd alebo pre stimuláciu dýchania. Je k dispozícií ako pumpa s násadcom presne obopínajúcim obvod tvárovej časti hlavy teľaťa. Presne dizajnovaný k šetrnému odstráneniu...
Celý článok